Welcome to IIT

Sứ mạng của Viện Đào tạo quốc tế (IIT) là góp phần cùng với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực công nghệ số, kinh tế số hướng người học đến hình mẫu công dân số”. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện ĐTQT là “Xây dựng và phát triển các chương trình liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài”.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

chương trình đào tạo

Công nghệ thông tin quốc tế

Đào tạo bậc Đại học 4 năm bằng tiếng Anh

Chương trình liên kết quốc tế KNU

Chương trình đào tạo liên kết với Hàn Quốc

đối tác

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ: Phòng 208 Nhà C6, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đường Z115 – Quyết thắng – TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0976445861 –  email: viendtqt@ictu.edu.vn